แจ้งเตือนชำระค่าบริการ

แจ้งเตือนท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน เว็บไซต์ของท่านได้ย้ายมาอยู่ในความดูแลของบริษัท สเปซ ดีไซน์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด โดยท่านมีโฮสติ้งที่ใช้บริการอยู่กับทางเรา สามารถสามารถเลือกใช้บริการต่อได้โดยจะมีค่าบริการโฮสติ้งรายปี ราคาปีละ 1000 บาท โดยจะมีการปรับเว็บไซต์ให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยใหม่ของเราดังนี้

  1. ลูกค้าจะต้องยินยอมให้ทางบริษัท ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งหมด
  2. ลูกค้าจะต้องยินยอมให้ทางบริษัท เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ทั้งหมดให้เป็นไปตามรูปแบบความปลอดภัย
  3. เว็บไซต์ของลูกค้าจะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทหากเลือกใช้บริการโฮสติ้งกับเรา

กรณีที่ลูกค้าต้องการย้ายออก สามารถทำได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ส่งรหัสย้ายออก และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 7 วัน ในกรณีที่ลูกค้าเห็นข้อความแล้วกรุณาติดต่อกลับที่ 

**หากท่านไม่ติดต่อกลับ ทางเราขออนุญาตระงับการให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป